22 lipca 2024

COYU

W centrum Twojego Wszechświata

Businessman Sitting in a Wheelchair Working in a Laptop --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek

Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek w firmie.

Nie zawsze widać Niepełnosprawność w pracy – Zdjęcie autorstwa Yan Krukov z Pexels

Zatrudnianie niepełnosprawnych wzmacnia wizerunek pracodawcy. Coraz częściej pracodawcy zdają sobie z tego sprawę. Taka polityka firmy ma wyraźny wpływ na kulturę organizacyjną i styl zarządzania w firmie. Należy podkreślić korzyści finansowe, takie jak subwencja do wynagrodzenia, finansowanie dostosowań stanowiska pracy. Zysk to też obniżenie wysokości składek płaconych na PFRON. Ta lista korzyści odnoszonych przez firmy jest znacznie dłuższa. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji. Zatrudniając osoby niepełnosprawne firma buduje wizerunek dobrego, troskliwego pracodawcy. Tym samym wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej. 

 

Nie każdy niepełnosprawny nie nadaje się do pracy.

Liczne badanie dowodzą, że niepełnosprawni to bardzo wartościowi pracownicy, którzy znakomicie sprawdzają się na swoich stanowiskach pracy. Osiągają świetne wyniki, niejednokrotnie lepsze niż osoby pełnosprawne. Pracodawcy mający pozytywne doświadczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wskazują, że pracownicy z niepełnosprawnościami rzeczywiście potrafią być bardziej wydajni niż pracownicy bez niepełnosprawności. Przy wielu pracach powierzonych takim pracownikom, niepełnosprawność ruchowa nie stanowi istotnej przeszkody w należytym wykonywaniu zadań.

Dostosowanie potrzeb do niepełnosprawnego pracownika.

Dla większości pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne pewne ograniczenia w wykonywaniu przez nie swoich obowiązków nie mają większego znaczenia, gdyż są oni w stanie odpowiednio dostosować do tych ograniczeń organizację pracy. Tak, więc jeśli chcemy zatrudnić osoby niepełnosprawne, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie.