Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek

Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek w firmie.

Nie zawsze widać Niepełnosprawność w pracy – Zdjęcie autorstwa Yan Krukov z Pexels

Zatrudnianie niepełnosprawnych wzmacnia wizerunek pracodawcy. Coraz częściej pracodawcy zdają sobie z tego sprawę. Taka polityka firmy ma wyraźny wpływ na kulturę organizacyjną i styl zarządzania w firmie. Należy podkreślić korzyści finansowe, takie jak subwencja do wynagrodzenia, finansowanie dostosowań stanowiska pracy. Zysk to też obniżenie wysokości składek płaconych na PFRON. Ta lista korzyści odnoszonych przez firmy jest znacznie dłuższa. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji. Zatrudniając osoby niepełnosprawne firma buduje wizerunek dobrego, troskliwego pracodawcy. Tym samym wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej.  Continue reading „Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek”