Skład opału podpowie wysokokaloryczny w okolicy Fiałkowo.

Skład opału Jaki rodzaj opału jest korzystny?

Skład węgla w okolicy Przeźmierowo najlepsze opłaty węgla opałowego
Skład opału jelonek

Skład opału Piece opalane drewnem muszą mieć stałe i solidne palenisko. Musi on mieć powierzchnię co najmniej 300 cali kwadratowych i być wykonany z kamienia lub betonu. Materiał użyty do budowy paleniska musi mieć grubość 12 mm i być niepalny. Jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 840 x 840 cali kwadratowych. Mały kominek opalany drewnem musi mieć palenisko o takich samych wymiarach jak sam piec.

Continue reading „Skład opału podpowie wysokokaloryczny w okolicy Fiałkowo.”