Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek

Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek w firmie.

Nie zawsze widać Niepełnosprawność w pracy – Zdjęcie autorstwa Yan Krukov z Pexels

Zatrudnianie niepełnosprawnych wzmacnia wizerunek pracodawcy. Coraz częściej pracodawcy zdają sobie z tego sprawę. Taka polityka firmy ma wyraźny wpływ na kulturę organizacyjną i styl zarządzania w firmie. Należy podkreślić korzyści finansowe, takie jak subwencja do wynagrodzenia, finansowanie dostosowań stanowiska pracy. Zysk to też obniżenie wysokości składek płaconych na PFRON. Ta lista korzyści odnoszonych przez firmy jest znacznie dłuższa. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji. Zatrudniając osoby niepełnosprawne firma buduje wizerunek dobrego, troskliwego pracodawcy. Tym samym wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej.  Continue reading „Pracownicy z niepełnosprawnością budują dobry wizerunek”

Pieniądze są, etatów brak

Pieniądze są, etatów brak – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rechabilitacja i miejsce pracy Zdjęcie autorstwa SHVETS production z Pexels

Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych to prawdziwa pięta achillesowa polskich samorządów. Z przeprowadzonej przez NIK kontroli wynika, że na ten cel wydają one zaledwie 10-13 proc. środków, które otrzymują z PFRON.

Spory budżet PFRON

Budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2013 wynosił ponad 14 mld zł. Jego przychody stanowią głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. We wspomnianym okresie samorządy powiatowe otrzymały z PFRON na rehabilitację osób niepełnosprawnych ok. 2,5 mld zł. Continue reading „Pieniądze są, etatów brak”