Pieniądze są, etatów brak

Pieniądze są, etatów brak – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rechabilitacja i miejsce pracy Zdjęcie autorstwa SHVETS production z Pexels

Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych to prawdziwa pięta achillesowa polskich samorządów. Z przeprowadzonej przez NIK kontroli wynika, że na ten cel wydają one zaledwie 10-13 proc. środków, które otrzymują z PFRON.

Spory budżet PFRON

Budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2013 wynosił ponad 14 mld zł. Jego przychody stanowią głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. We wspomnianym okresie samorządy powiatowe otrzymały z PFRON na rehabilitację osób niepełnosprawnych ok. 2,5 mld zł. Continue reading „Pieniądze są, etatów brak”